En Marc, el nostre gestor de comptes, ha assistit avui, 11 de novembre, a l’esdeveniment Homenatge PIME. Aquesta trobada té com a objectiu potenciar el reconeixement de les pimes i facilitar la relació entre elles a partir de l’exposició de diversos casos d’èxit i la realització d’activitats de networking.

Homenatge PIME es basa en la metàfora de l’«efecte formiga», segons el qual la manera de relacionar-se i de crear valor que tenen les formigues al regne animal és la mateixa que han d’exercir els empresaris i empresàries avui dia per aconseguir que la seva empresa tingui èxit.