Avís legal

L’Usuari del Lloc Web ha de llegir atentament el present avís legal cada vegada que es proposi utilitzar-lo, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del Lloc Web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

En el present avís legal, l’Usuari d’aquest Lloc Web (en endavant, l’«Usuari»), podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable del lloc web accessible a través de l’adreça URL: https://www.ontranslation.es (en endavant, el “Lloc Web”), que Ontranslation & Interpretation, SLU posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Lloc Web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal. En conseqüència, l’Usuari del Lloc Web ha de llegir atentament el present avís cada vegada que es proposi utilitzar-lo, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del Lloc Web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom de titular: Ontranslation & Interpretation, SLU

Domicili social: Berlín, 4, 1r-2a, 08014 – Barcelona

CIF: ESB65771966

Telèfon de contacte: 930130403

Adreça electrònica: rgpd@ontranslation.es

Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil en data 26 d’abril de 2012; Volum 43148; Foli 133; Full B 424.114; inscripció 1

Ontranslation & Interpretation, SLU és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa al Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSI-CE).

OBJECTE

El Lloc Web facilita als usuaris l’accés a informació i als serveis prestats per Ontranslation & Interpretation, SLU a aquelles persones o organitzacions interessades.

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal, així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que es faciliten a través d’aquest. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present avís legal cada vegada que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest avís legal poden patir modificacions.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització del Lloc Web. L’accés al Lloc Web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquest, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i utilització del Lloc Web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquest.

3.3.- Els usuaris garanteixen, en qualsevol cas, l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de tretze anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran al menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest Lloc Web sense avisar als teus pares, no has de registrar-te com a Usuari.

En aquest Lloc Web, es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a Usuari, has de saber que els teus drets estan garantits.

CONTINGUTS DEL LLOC WEB

L’idioma principal utilitzat pel titular en el Lloc Web serà el castellà. Ontranslation & Interpretation, SLU no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del Lloc Web per l’Usuari, ni de les seves conseqüències.

Ontranslation & Interpretation, SLU podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins del Lloc Web, i la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, i no es responsabilitza de les conseqüències que puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del Lloc Web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’Ontranslation & Interpretation, SLU, i remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest Lloc Web, seran per a l’obertura del Lloc Web complet, i no podran manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’Ontranslation & Interpretation, SLU.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’Usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Ontranslation & Interpretation, SLU, que assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en aquest és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Ontranslation & Interpretation, SLU no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Ontranslation & Interpretation, SLU no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.

– Un mal funcionament del navegador.

– I/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Ontranslation & Interpretation, SLU no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporin al Lloc Web per a l’obertura d’altres. Ontranslation & Interpretation, SLU no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’Usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquests Llocs Web.

Ontranslation & Interpretation, SLU no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu Lloc Web o altres Llocs Webs als quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest Lloc Web.

ÚS DE LA TECNOLOGIA ‘COOKIE’

El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars, que es regiran pel que estableix la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’Usuari, que és part integrant del present avís legal.

NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’Usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, i serà necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP pot ser utilitzada per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquest Lloc Web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altres elements del Lloc Web són propietat d’Ontranslation & Interpretation, SLU, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Ontranslation & Interpretation, SLU i/o de tercers. Qualsevol ús del Lloc Web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a Ontranslation & Interpretation, SLU, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de la totalitat o part dels continguts del Lloc Web, de manera que cap Usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’Ontranslation & Interpretation, SLU.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present avís legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Ontranslation & Interpretation, SLU i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del Lloc Web. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Ontranslation & Interpretation, SLU i l’Usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona.