La traducció científica és per a traductors experts al quadrat

La traducció científica és la que pretén traduir textos científics, sigui per a ús tècnic o divulgatiu. És un camp complex, en què el «tot s’hi val» resulta ser més inútil que mai. És evident que per realitzar qualsevol traducció cal tenir un coneixement mínim sobre el tema a tractar. Per això, els traductors professionals normalment s’especialitzen en una o diverses àrees: traducció publicitària, traducció jurídica…

En el cas de la traducció de textos científics, aquest coneixement ha de ser més ampli i implica en molts casos una doble formació. Us donem tots els detalls sobre la traducció de contingut científic, sigui per al seu ús científic o per a la divulgació.

Quina relació hi ha entre traducció científica i divulgació científica?

El llenguatge científic és molt específic i especialitzat, i necessita anys de familiarització. Així, només les persones amb un ampli coneixement mèdic o de biologia entenen a la perfecció un text específic sobre la simptomatologia d’una malaltia o un article sobre les diferents soques d’un virus.

De fet, la traducció científica tracta camps tan especialitzats que no només implica el canvi d’un idioma a un altre. També es parla de traducció científica quan el professional s’encarrega de modificar el codi, és a dir, d’adaptar un text purament científic a un àmbit divulgatiu.

 

Quan traduim una text científic, una paraula ho pot canviar tot

El professional encarregat de dur a terme una traducció en medicina, biologia, física… no només haurà de ser expert en les llengües d’origen i d’arribada. Per saber com traduir un terme científic de forma adequada, s’haurà d’haver format en profunditat en el camp que tracta el text amb què treballa.

En cas contrari, els errors de traducció en textos científics, junt amb la gran inversió econòmica i el timing ajustat propi dels projectes d’un sector científic, que moltes vegades treballa a contrarellotge, poden acabar creant un autèntic desastre.

Un exemple és el que explica Nidia Amador Domínguez al seu article «Diez errores usuales en la traducción de artículos científicos». Un traductor de l’àmbit de la biologia haurà de saber que allò que en anglès és «fungal», en català es tradueix com a «fúngic», encara que en català també es faci servir el sufix «-al» en contexts similars.

Però no només es tracta de lèxic. Un bon traductor de textos científics també haurà de dominar a la perfecció l’estil de la comunicació en ciència específic de la llengua meta, per poder-lo utilitzar.

En català, per exemple, la traducció científica utilitza frases curtes que no eliminin la concreció necessària o evita les oracions passives, que poden donar peu a l’abstracció.

 

Quan l’objectiu és la divulgació científica

La necessitat de conèixer bé el context és fonamental tant quan parlem de traducció científica d’un idioma a un altre com quan utilitzem aquest terme per referir-nos a la divulgació.

Els divulgadors científics moltes vegades fan una doble feina de traducció i redacció. Les seves fonts estan en idiomes diferents d’aquells en què escriuen (generalment en anglès).

Adaptar un text científic a un públic sense coneixements amplis no és un procés senzill. De fet, la divulgació científica és un camp d’estudi molt ampli, amb departaments i estudis propis a les universitats.

Això posa en relleu la necessitat d’estudiar com traslladar d’una manera comprensible a la gent del carrer tot el que aprenem dels estudis i experiments que es duen a terme entre provetes i microscopis.

 

Per realitzar aquest tipus de traducció especialitzada hem de simplificar els tecnicismes i les expressions. I això requereix sacrificar aquesta especificitat tan necessària per a la ciència que no té cabuda en la divulgació.

Aquest sacrifici va en detriment de la concreció científica. La seva finalitat és informar de manera adequada i veraç un públic que no coneix aquest registre. El seu treball és doble, i qualsevol error pot fer mal interpretar el treball que altres persones han desenvolupat, probablement durant anys.

 

La traducció científica: un món de variables

Com podeu veure, la traducció científica l’han de dur a terme professionals experts en qüestions lingüístiques. Però també en camps científics del coneixement molt concrets per poder sortir-se’n airosament. Sigui per traslladar amb el mateix grau d’especificitat científica o per al seu ús divulgatiu.

No obstant això, els científics també es permeten alguna llicència humorística, com és el cas del paleontòleg que, enamorat d’una dona que es deia Ella, va decidir anomenar un fòssil que va trobar com a Ellaquismus (Ella kiss me).

Com seria la traducció científica al català d’aquest nom?

Sobre l'autor

Oscar Nogueras

Es el CEO de Ontranslation y dedica algunos ratos libres a escribir en este blog para compartir sus conocimientos sobre internacionalización, cross-border ecommerce y Traducción SEO. No es para menos, ya que entre su formación cuenta con una licenciatura en filología inglesa, un máster en tradumática, un posgrado en elearning y un MBA. En definitiva, una declaración de intenciones donde la cultura y los idiomas se sirven mezclados, no agitados.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

POSTS RELACIONATS

+ Veure totes les publicacions